Simple Life ApS

Store Kongensgade 49 5 th

1264 København K


Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/07/2021
Marianne Gammelgaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSimple Life ApS
Store Kongensgade 49 5 th
1264 København K
e-mailadresse:marianne@simple-life.dk
CVR-nr:39542404
Regnskabsår:01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Grundet at virksomheden sælger mad og drikke har vi været hårdt ramt af Corona. Trods det at vi ikke har holdt lukket for take-away har vi haft betydeligt lavere omsætning end forventet.
Grundet opstartsudgifter havner vi derfor i minus. 
Vi er posivt stemt efter genåbningen af landet og regner derfor med et lille overskud i 2021.
 


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

Note 2020 2019
kr. kr.
Nettoomsætning 186.000 76.164
Eksterne omkostninger -198.004 -43.335
Bruttoresultat -12.004 32.829
Personaleomkostninger 920
     Lønninger -96.786
Resultat af ordinær primær drift -108.790 33.749
Ordinært resultat før skat -108.790 33.749
Årets resultat -108.790 33.749
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen -108.790
I alt -108.790 33.749

Balance 31. december 2020

Aktiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Likvide beholdninger 50.000
Omsætningsaktiver i alt 50.000
Aktiver i alt 74.551 50.000

Balance 31. december 2020

Passiver

Note 2020 2019
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Egenkapital i alt 50.000 50.000
Skyldig moms og afgifter 0
Passiver i alt 74.551 50.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Erhvervsstyrelsen Regnskab Basis 01/01/2019 31/12/2019 Ingen bistand Marianne Gammelgård Jensen Store Kongensgade 49, 5 th 1264 København K true false false true 395424042020-01-012020-12-31 395424042019-01-012019-12-31 395424042020-01-012020-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 395424042020-12-31 395424042019-12-31 iso4217:DKK